Etosha offre l'un des plus beaux lieux de vie sauvage au monde.

Etosha - Idées de voyage Etosha - Idées de voyage
Lac Otjikoto

Lac Otjikoto

Femme Herero

Femme Herero

Otjiwa

Otjiwa

Zèbres

Zèbres

Namutoni

Namutoni

Chacal

Chacal

Bubales

Bubales

Oryx

Oryx

Springbok

Springbok

Girafes et zèbres

Girafes et zèbres

Steenbok

Steenbok

Etosha

Etosha

Koudou

Koudou

Etosha

Etosha

Lionne

Lionne

Lion

Lion

Okaukuejo

Okaukuejo

Outarde de Kori

Outarde de Kori

Autour

Autour

Gnous

Gnous

Zèbres

Zèbres

Calao

Calao

Etosha

Etosha

Eléphant

Eléphant

Etosha

Etosha

Springbok

Springbok

Girafe

Girafe

Rhinocéros

Rhinocéros

Eléphant et lion

Eléphant et lion

Eléphants

Eléphants

Ecureuil

Ecureuil

Mopanes

Mopanes

Moringas

Moringas

Otocyon

Otocyon